AILIMA

Permeabilitas Pada Reservoir Panas Bumi

Suatu sistem panas bumi tentunya memerlukan sumber panas, reservoir, dan fluida untuk menghasilkan panas. Sumber panas dalam hal ini berasal dari batuan yang tersimpan didalam bumi dan mempunyai temperatur tinggi. Reservoir biasanya disusun oleh batuan yang bersifat permeable yang dapat menyimpan panas dan merupakan tempat sirkulasi fluida yang menghantarkan panas dari sumber panas hingga ke … Read more